Skocz do zawartości

Regulamin


Bambus3k

Rekomendowane odpowiedzi

logovs.png.4ea36bb248bfd59a3d82251695ea0

 

WdFhaYP.png

Awaria - Problem z działaniem Serwera Gry Balmora.pl lub Forum Balmora.pl wynikający z odpowiedzialności Administratora (problem sprzętowy, problem z siecią).

Serwer - komputer główny kontrolujący niektóre środki i niektóre dostępy w sieci.

Serwer Gry Balmora.pl - Instalacja na Serwerze oddana w części do dyspozycji Użytkownika, pozwalająca mu na wspólną grę wraz z innymi Użytkownikami za pomocą specjalnej aplikacji instalowanej na komputerze Użytkownika.

Forum Balmora.pl - Strona www dostępna w Internecie pod adresem http://forum.balmora.pl/ .

Administrator - osoba lub zespół osób będących właścicielami Serwera Gry Balmora.pl i Forum Balmora.pl i odpowiedzialnych za ich prawidłowe działanie oraz przebieg gry.

Konto - zasób wydzielony na Serwerze Gry Balmora.pl lub Forum Balmora.pl umożliwiający Użytkownikowi personalizację jego ustawień i wyników w grze.

Game Master - Użytkownik wyznaczony przez Administratora, posiadający dodatkowe uprawnienia na Serwerze Gry Balmora.pl i odpowiedzialny za kontrolowanie przebiegu gry oraz moderację Kont.

Użytkownik - Osoba fizyczna podpisująca niniejszy regulamin, odpowiedzialna za jedno Konto utrzymywane na Serwerze Gry Balmora.pl przez Administratora.

Nazwa Użytkownika - Ciąg znaków będący pseudonimem Użytkownika i reprezentujący jego Konto na Serwerze Gry Balmora.pl oraz Forum Balmora.pl.

Rejestracja - Proces dokonywany przez Użytkownika polegający na samodzielnym utworzeniu własnego Konta na Serwerze Gry Balmora.pl lub Forum Balmora.pl z wykorzystaniem udostępnionej przez Administratora strony www dostępnej w Internecie pod adresem http://balmora.pl/rejestracja/

Pomoc Techniczna - Doradztwo polegające na udostępnieniu Użytkownikowi strony www dostępnej w Internecie pod adresem http://support.balmora.pl/ celem kontaktu z Administratorem w przypadku Awarii.

TeamSpeak - system informatyczny umożliwiający realizację konferencji głosowych przez Internet dostępny na hoście forgame.pl i porcie 9987.

Aplikacja - oprogramowanie dostarczone przez Administratora i instalowane na komputerze Użytkownika, umożliwiające grę po uprzednim połączeniu się z Serwerem Gry Balmora.pl i zalogowaniu na Konto.

ItemShop – strona www dostępna w internecie pod adresem http://balmora.pl/itemshop/ umożliwiająca Użytkownikowi wymianę wirtualnej waluty używanej w grze na określone cechy lub udoskonalenia związane z grą i Kontem.

fYsSv5G.png

IgW1wIY.png

1.    Niniejszy regulamin jest zbiorem zasad panujących na Forum Balmora.pl oraz na Serwerze Gry Balmora.pl.

2.    Warunkiem korzystania z Serwera Gry Balmora.pl jest Rejestracja.

3.    Rejestracja oznacza automatyczną akceptację niniejszego regulaminu, a jego nieznajomość nie zwalnia od konsekwencji płynących z jego nieprzestrzegania.

4.    O ewentualnych zmianach w regulaminie wszyscy Użytkownicy zostaną niezwłocznie poinformowani ogłoszeniem na stronie, poprzez Forum lub wiadomości e-mail.

5.    Administrator nie pobiera żadnych opłat za użytkowanie Serwera Gry Balmora.pl lub Klienta

6.    Każdy gracz musi przechowywać swoje dane dostępowe do konta w bezpiecznym miejscu. Nie wolno ich w żaden sposób upubliczniać lub przekazywać osobom trzecim.

7.   Administracja (GM) Balmora.pl NIGDY nie poprosi o hasło. Zatem nie podawaj go nikomu, a także nie umieszczaj go w systemie zgłoszeń.
Pamiętaj: Jeżeli wcześniej grałeś na innych serwerach prywatnych, załóż sobie najlepiej inne hasło do konta. Może to zapewnić większe bezpieczeństwo Twojego konta!

fYsSv5G.png


NmZSOLm.png

1.    Administrator jest uprawniony do usunięcia Konta Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwera Gry Balmora.pl lub Forum Balmora.pl bądź innych Użytkowników, sprzeczne z dobrymi obyczajami, ideą portalu lub w inny sposób wpływające negatywnie na wizerunek lub renomę Serwera Gry Balmora.pl, bez konieczności informowania go o tym.

2.    Administrator ma prawo usunąć całość lub część treści zamieszczonych przez Użytkownika, które łamią prawo lub niniejszy regulamin.

3.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki włamania i kradzieże na Kontach Użytkowników, oraz nie zwraca skradzionych przedmiotów.

4.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z niewłaściwego użytkowania Konta przez Użytkownika.

5.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z umów sprzedaży lub wymiany Kont zawartych między Użytkownikami. Administrator nie pośredniczy również w zawieraniu takich umów.

6.    Administrator nigdy nie prosi Użytkownika o udostępnienie Nazwy Użytkownika lub innych danych umożliwiających lub ułatwiających dostęp do Konta, takich jak np. adres e-mail czy hasło. Przypadki wyłudzania danych, należy niezwłocznie zgłosić korzystając z Pomocy Technicznej. 

7.    Administrator ma prawo nałożyć blokadę konta na użytkownika, wedle własnej oceny sytuacji, szczególnie jeżeli sytuacja nie jest określona w Reguliminie.

8.    Administrator nie ma prawa dać Użytkownikowi yang, przedmiotów, doświadczenia ani poziomu lub innych udogodnień na Serwerze Gry Balmora.pl lub Forum Serwera Balmora.pl.

fYsSv5G.png7m4ieQg.png

1.    Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje Konto, w tym odpowiada za zawartość i formę zamieszczanych treści.

2.    Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z konta w sposób zgodny z obowiązującym prawem i postanowieniami niniejszego regulaminu.

3.    Użytkownik nie może działać w sposób szkodzący Serwerowi Gry Balmora.pl lub Forum Balmora.pl

4.    Podczas Rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do podania własnego, prawdziwego adresu e-mail.

5.    Użytkownik odpowiada za prawdziwość informacji podanych podczas Rejestracji. Podawanie nieprawdziwych danych jest podstawą do usunięcia Konta bez ostrzeżenia.

6.    Użytkownik nie może żądać przydzielenia mu określonej Nazwy Użytkownika.

7.    Nazwa Użytkownika nie może naruszać praw osób trzecich (zwłaszcza praw autorskich i praw patentowych) oraz wszelkich norm obyczajowych, nie może zawierać zatem słów wulgarnych oraz fraz dyskryminujących ze względu na płeć, wiek, rasę czy wyznanie lub pochodzenie. Nie może zawierać w sobie adresów e-mail ani adresów stron internetowych. 

8.    Użytkownik jest odpowiedzialny za należytą ochronę danych niezbędnych do logowania na Konto. Administrator nie odpowiada za skutki udostępnienia przez Użytkownika wyżej wymienionych danych osobom trzecim.

9.    Użytkownik może zarejestrować jedno Konta dla postaci głównej oraz jedno Konto dla postaci pobocznej jako postaci wspomagającej głównego bohatera.

10.    Nazwy stworzonych postaci, imię konia, opis sklepu czy nazwa gildii lub tematu nie mogą zawierać słów obraźliwych, wulgarnych, obscenicznych, naruszających godność osób trzecich, dyskryminujących płeć, rasę, narodowość, język czy religię oraz nawołujących do przemocy, a także treści o charakterze reklamowym w tym adresów stron internetowych.

11.    Obowiązkiem Użytkownika jest współpraca z Administratorem, co rozumie się jako nawiązywanie kontaktu z Administratorem w razie konieczności z użyciem Pomocy Technicznej i odpowiadanie na wiadomości wysłane przez Administratora. 

12.    W przypadku Awarii Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego zaalarmowania Administratora poprzez Pomoc Techniczną.

13.    Zabrania się Użytkownikowi korzystania z Aplikacji nieopublikowanych przez Administratora na Serwerze Gry Balmora.pl. Dotyczy to również skryptów oraz dodatków do gry stworzonych przez osoby niepowołane i niezwiązane z Administratorem.

14.    Dopuszczalny jest handel Kontami i przedmiotami za wirtualną walutę w postaci SM i yang. Kategorycznie zabroniona jest sprzedaż Kont , przedmiotów z gry i yang za PLN.

15.    Użytkownik ma prawo odwołać się od podjętej przez Administratora decyzji o nałożeniu blokady na Konto. 

16.    Apelacje i odwołania od kary można zgłaszać tylko i wyłącznie z wykorzystaniem Pomocy Technicznej. Wiadomość z odwołaniem powinna zawierać adres e-mail, Nazwę Użytkownika, informację kto, kiedy, z jakiego powodu i w jakich okolicznościach nałożył karę na Użytkownika. Jeśli Użytkownik nie jest w stanie określić wyżej wymienionych informacji jest proszony o przybliżenie ich w celu wyjaśnienia problemu z Administratorem lecz informacje sprzeczne są natychmiastowo usuwane .

fYsSv5G.png


KHMrqeT.png

1.    Podszywanie się pod innych Użytkowników na Forum Balmora.pl jest surowo zabronione.

2.    Zakazuje się umieszczania na Forum Balmora.pl treści powszechnie uznanych za obraźliwe (szerzących pornografię, pedofilię, dyskryminację ze względu na płeć, wiek, rasę, pochodzenie czy religię) czy naruszających godność i wolność innych osób. Zabrania się również używania słów wulgarnych i obscenicznych. Wyjątkiem jest wyznaczony przez administratora dział Dyskusje bez cenzury +18.

3.    Zakaz umieszczania tego samego postu w kilku działach Forum Balmora.pl (nie dotyczy ogłoszeń globalnych i użytkowników z etykietą: gość specjalny, VIP).

4.    Obrażanie i atakowanie słowne innych Użytkowników na Forum Balmora.pl jest zakazane. Użytkownicy nie mogą prowadzić prywatnych sprzeczek i kłótni z wykorzystaniem Forum Balmora.pl.

5.    Posty niezgodne z tematyką danego działu będą przenoszone do innych, odpowiadających tematyce, lub kasowane.

6.    Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania w swoich wypowiedziach zasad pisowni i gramatyki języka polskiego.

7.    Tytuł tematu powinien jasno i zwięźle określać jego zawartość.

8.    Nie powinno się zakładać tematu podobnego do istniejącego wcześniej. Jeżeli jednak temat istniejący wcześniej został zamknięty należy skontaktować się z moderatorem działu, który zadecyduje o jego ponownym otwarciu.

9.    Tematy nieaktywne ponad 21 dni będą zamykane przez i przenoszone do działu Archiwum.

10.    Maksymalny rozmiar avataru to 100px x 100px.

11.    Maksymalny rozmiar sygnatury to 550px x 200px oraz waga nie większa niż 120 KB.

12.    Obowiązuje zakaz zamieszczania linków do innych for dyskusyjnych. Zakaz nie dotyczy hiperłącz wskazujących na adres http://facemetin.pl oraz http://youtube.com/, a także linków i serwisów im podległych lub serwisów hostujących obrazki.

13.    Wszelkie próby zamieszczania szkodliwego oprogramowania - wirusów, kodu komputerowego, plików lub programów stworzonych do utrudniania, niszczenia lub ograniczania w jakikolwiek sposób funkcjonowania komputera, urządzeń peryferyjnych do niego podłączonych, Serwera Gry Balmora.pl lub Forum Balmora.pl będą surowo karane i zgłaszane organom właściwym dla miejsca zamieszkania Administratora.

14.    Umieszczanie przycisków, bannerów i linków, z kliknięć których Użytkownik może czerpać korzyść materialną (np. programy lojalnościowe, partnerskie, referencyjne) jest surowo zakazane.

15.    Obowiązuje zakaz umieszczania treści niezgodnych z polskim prawem oraz linków do materiałów naruszających prawa autorskie lub majątkowe podmiotów trzecich. Użytkownik oświadcza, że posiada pełne prawa do wszelkich publikowanych treści lub zgodę podmiotów trzecich, posiadających takie prawa, na publikację materiałów do nich należących.

fYsSv5G.png


5D2q8UJ.png

1.    Kary są nakładane przez Administratora.

2.    Kary są adekwatnie do typu oraz wielkości przewinienia. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie.

3.    W zależności od rodzaju oraz wielkości przewinienia przewidywane są następujące typy kar (dotyczy to Kont zarówno na Serwerze Gry Balmora.pl oraz Forum Balmora.pl):

a.    ostrzeżenie (na Forum Balmora.pl) lub upomnienie słowne,

b.    tymczasowe zablokowanie możliwości publikowania treści na Forum Balmora.pl,

c.    tymczasowa blokada Konta,

d.    tymczasowa blokada Konta oraz Kont powiązanych.

e.    permanentna blokada Konta.

f.    permanentna blokada Konta oraz Kont powiązanych.

g.    permanentna blokada Konta oraz Kont powiązanych z jednoczesnym pozbawieniem możliwości ponownej Rejestracji i zablokowaniem dostępu do Forum Balmora.pl poprzez blokadę adresu IP.

4.    Każda kara lub upomnienie jest rejestrowane w kartotece Użytkownika.

5.    Do czynów podlegających karze zaliczamy:

a.    niestosowanie się do zasad zawartych w regulaminie,

b.    groźby, zastraszanie, wymuszanie oraz obrażanie innych Użytkowników,

c.    używanie oprogramowania wspomagającego grę (typu MultiHack, Speed Hack, Fish Bot, Kamer MOD, WH, itp.) lub utrudniających grę innym Użytkownikom.

d.    świadome wykorzystywanie niedoskonałości gry oraz błędów w oprogramowaniu celem uzyskania jakichkolwiek korzyści lub rzeczy z ww. pochodzenia,

e.    próby podszycia się pod innego Użytkownika, a w szczególności Administratora,

f.    obrazę Administratora, również z wykorzystaniem innego medium niż Forum Balmora.pl, Serwera Gry Balmora.pl czy TeamSpeak.

g.    kradzież Konta lub przedmiotów powiązanych z Kontem innego Użytkownika,

h.    oszustwa oraz próby oszustwa Użytkowników,

i.    sprzedaż yang w grze za realne pieniądze / za wysyłanie sms / za kody do telefonów / paysafecard.

j.    wystawianie aukcji  yang na allegro!

k.    rozpowszechnianie poufnych danych innych Użytkowników lub Administratora (np. imię i nazwisko, adres IP, fotografie),

l.    wszelkie inne działania mające na celu utrudnienie gry Użytkownikom lub zakłócenie działania Serwera lub Forum Balmora.pl.

m.  celowe marnowanie czasu administracji poprzez wywoływanie kłótni lub wdawanie się w zbędne dyskusje może zakończyć się banem od 6 do 24h w celu uspokojenia.

         fYsSv5G.png


C2ocDjl.png

1.    Korzystanie z TeamSpeak jest darmowe i dobrowolne.

2.    Kanał gildii można założyć poprzez podłączenie do TeamSpeak i wysłanie stosownej prośby do Administratora TeamSpeak o stworzenie kanału dla nowej gildii. Adres naszego teamspeak ForGame.pl

3.    Możliwe jest przejęcie kanału publicznego, który jest obecnie wolny.

4.    Każdy kanał gildyjny może posiadać maksymalnie 5 podkanałów lub w przypadku kanałów VIP wedle życzenia.

5.    Kanały gildyjne przeznaczone są dla członków gildii oraz ich lidera.

6.    Aby otrzymać kanał gildyjny wystarczy połaczyć się z teamspeak pod adresem ForGame.pl i poczekać chwilę na kanale ╠•>ᴬ  DARMOWY KANAŁ WEJDŹ (AutoBot) a bot automatycznie stworzy kanał i 3 podkanały oraz nada ChannelAdmina

fYsSv5G.png


rESJDzG.png

1.    Wirtualna waluta używana w grze nie posiada żadnej wartości pieniężnej ani nie jest wymienna na jakąkolwiek walutę. Jednostką podstawową jest 1 (słownie: jedna) balmorka.

2.    Wirtualna waluta została stworzona wyłącznie na potrzeby gry i ItemShopu. Administrator przydziela Użytkownikowi balmorki na określony okres czasowy jako dodatek do zamawianego abonamentu.

3.    Konto PREMIUM to poszerzona usługa konta VIP na Forum Balmora.pl. Charakteryzuje się nielimitowanym dostępem do http://forum.balmora.pl, nie posiada limitów czasowych dotyczących edycji tematu na Forum Balmora.pl. Umożliwia również przechowywanie większej ilości wiadomości prywatnych. 

4.    Konto PREMIUM jest przyznawane na określony czas. Jego ważność oscyluje w przedziale od 1 do 30 dni.

5.    Konto PREMIUM można wykupić dobrowolnie z wykorzystaniem usługi Premium SMS świadczonej przez https://tpay.com/ z siedzibą w ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań  na podstawie regulaminu dostępnego pod adresem https://tpay.com/regulaminy-i-umowy lub przelewem bankowym za pomocą usługi transferów przez w.w serwis.

6.    Konto PREMIUM można wykupić dobrowolnie za pomocą elektronicznej metody płatności bazującą na systemie Pre-Pay PaySafeCard świadczonej przez https://www.cashbill.pl/ z siedzibą w ul. Sobieskiego 2, 40-082 Katowice na podstawie regulaminu dostępnego pod adresem https://www.cashbill.pl/pobierz/dokumenty.

fYsSv5G.png


dQq8UwC.png

1.    Każdy Użytkownik gra na własną odpowiedzialność. 

2.    Uzytkownik dba o swoje konto a wszelkie próby udostępniania hasła swojego konta czyni na własną odpowiedzialność.

3.    Administracja serwera nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże kont. oraz nie zwraca skradzionych przedmiotów i kont.

4.    Użytkownik zobowiązał się zapoznać z regulaminem i przestrzegać jego postanowień. 

5.    W przypadku złamania postanowień regulaminu Użytkownik jest świadomy możliwości usunięcia jego Konta przez Administratora. 

6.    Wszystkie dotacje pieniężne i materialne złożone na działalność i utrzymanie Serwera Gry Balmora.pl są dobrowolne. 

7.    Cała zawartość Forum Balmora.pl, strony www Serwera Gry Balmora.pl, a także treść niniejszego regulaminu, stanowi własność intelektualną twórców i podlega ochronie przez Ustawę o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Jakiekolwiek próby kopiowania Forum Balmora.pl, strony www Serwera Gry Balmora.pl, a także treści niniejszego regulaminu, w całości lub we fragmentach, będą surowo karane i zgłaszane organom odpowiednim dla miejsca zamieszkania Administratora.

 


Właściciel Serwisu: ForGame.pl
NIP: 842-175-95-77
Domena: Balmora.pl
Siedziba: ul. Starowiejska 16 lok. 2, 81-356 Gdynia

 

Aktualizacja dnia 31.07.2021

Administracja Balmora.pl

  • Lubię 4

„Czyny, nie puste słowa” . . .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
  • Bambus3k locked this temat
  • 8 months later...

Czy na serwerze można handlować yang/itemami/postaciami za PLN?
~ Tak można handlować w.w. za PLN, jednakże Administracja serwera nie bierze za to żadnej odpowiedzialności i nie patrzy na to przychylnie, oraz nie wtrąca się w takie sprawy, nie mamy zamiaru śledzić i karać za ten proceder, to wolna wola sprzedającego i kupującego.

WAŻNE: Zabronione jest ogłaszanie w grze oraz na forum i discord sprzedaży yang/itemów/postaci za PLN, nie akceptujemy takiej formy ogłoszenia. Administracja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie działania, proponowanie sprzedaży czegoś za PLN w szczególności yang może grozić blokadą konta.

Dodatkowo administracja nie wspiera żadnego handlu za PLN oraz wymian na inne serwery. W przypadku kradzieży nie pomoże w odzyskaniu czegokolwiek.

W przypadku udowodnionej kradzieży, gdzie dowody są jednoznaczne Administracja zbanuje złodzieja i wytnie z serwera, jednak nie odzyska skradzionych przedmiotów.


UWAGA: Wszelkim firmom handlującym yangami i spekulującymi walutą na serwerze mówimy NIE = perm ban

  • Lubię 3
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...